Ấm trà Tokoname hoả biến Mogake nghệ nhân Soseki Sawada 140ml

4.000.000 

Ấm trà Tokoname đỏ, được hoả biết bằng rong biển rất đặc biệt về kiểu dáng cũng như màu sắc