Ấm trà Bizen yaki hoả biến nắp trái thông 180ml

5.500.000 

Ấm trà Bizen

Hoạ tiết trái thông là điểm nhấn trên nắp

Dung tích 180ml 

Triện nghệ nhân

Hoả biến đẹp