Bạch Shan Trà Suối Giàng

28.000 704.000 

Bạch Shan trà Suối Giàng là sản phẩm trà Shan tuyết cổ thụ 300 năm được thu hái chế biến tại Suối Giàng- Yên Bái, gọi là bạch shan trà bởi sự chế biến theo phương pháp đặc biệt như lục trà, song màu nước trắng đục sánh đẹp mắt cùng hương sấy cốm rang rất ngọt, và bền bỉ nhiều lượt nước cũng như hậu ngọt kèm chất trà mạnh của hương vị núi rừng hoàn toàn tự nhiên.